Garantibetingelser

Gadero stræber altid efter maksimal kundetilfredshed, kvalitet og sikkerhed. Vores træ til haver opfylder de kendte trævaremærker KOMO, PEFC eller EUTR-krav, og alle vore øvrige produkter opfylder ligeledes de højeste kvalitetskrav.

Det kan naturligvis ske, at der opstår et problem med et produkt. Det beklager vi meget, og derfor gør vi vort bedste for at beholde dig som tilfreds kunde, også selvom noget er gået galt. Vore garantibetingelser er bestemt for sådanne situationer.

Tag i tilfælde af en klage eller et problem med et produkt venligst kontakt til vores kundeservice. Kontaktoplysningerne finder du i slutningen af dette dokument og på vores hjemmeside: www.gadero.dk. Vi gør alt for at være dig til tjeneste så godt som muligt.

Garantifrist

På de produkter, du har købt, finder først og fremmest de lovbestemte reklamationsrettigheder anvendelse. Det vil sige, at det købte produkt skal opfylde de krav, man med rimelighed kan stille. Du har ret til et gedigent produkt.

Der er ikke indeholdt nogen garanti i købeloven, men hos Gadero går vi skridtet videre og giver en garanti. Det ene produkt holder som bekendt længere end det andet. Et produkt skal i alle tilfælde kunne bruges normalt uden problemer i en bestemt tid. Hvor lang den tid er, varierer pr. produkt.

Vi er ikke vanskelige hos Gadero. Vi har rummelige garantibetingelser, så du kan være sikker på at have glæde af produktet. Vi giver minimum 6 måneders garanti på alle vore produkter fra den dag, de er leverede af os, men i mange tilfælde et stykke længere (også når den lovmæssige reklamationsfrist er kortere). Naturligvis er der nogle betingelser forbundet med at kunne gøre krav på garanti. Du kan finde disse betingelser senere i denne oversigt.

Garantifrister

Længere garantifrister end vores generelle 6 måneders garanti gælder for følgende produkter (medmindre der er tale om en eller flere situationer som beskrevet under ”Undtagelser”):

1. Byggearbejder

 • bjælkehytter, skure, boliger -   2 år
 • verandaer -   5 år
 • carporte, overdækninger -   2 år
 • pergolaer, lysthuse, pavilloner -   2 år
 • legeredskaber og øvrige byggearbejder -   2 år
 • havestuer af aluminium -   5 år

2. Materialer

 • hårdttræ (Bankirai, Azobe) - 10 år
 • imprægneret træ -    3 år
 • ubehandlet træ -    1 år
 • betonplader, -pæle -   5 år
 • fliser, sten og klinker -   5 år
 • metalvarer -   1 år
 • materialer af komposit -   5 år
 • tagskillevægge -   5 år
 • isoleringsmateriale -   2 år
 • lyskupler -   2 år

3. Gulve

 • træ -   5 år
 • laminat -   5 år
 • klik PVC -   5 år
 • limet PVC -   5 år
 • gulvunderlag -   2 år
 • fodlister & profiler -   2 år

4. Havemøbler

 • havemøbler af hårdttræ -   5 år
 • (øvrige) havemøbler af træ -   2 år
 • havemøbler af kurveflet -   2 år

Både nye og behandlede møbler kan smitte af i begyndelsen.

5. Wellness

 • saunaer (inklusive pumper, ovne, eksklusive tilbehør) -   2 år
 • jetstreamers, jacuzzier, hot-tubs -   1 år

6. Juleartikler

 • kunstige juletræer med eller uden LED-belysning -   1 år

Skriftlig underretning om defekter

Reklamation til Gadero med påberåbelse af garantibestemmelsen skal ske ved skriftlig henvendelse inden garantifristen og vedlagt bevis for købet. Meddelelse om manglen skal være Gadero i hænde inden for garantifristen og med beskrivelse samt foto(s) af manglen.

Garantibetingelser

Når det er fastslået, at produkter hører ind under garantibetingelserne, og når det ligeledes er konstateret, at delene ikke er fremstillet korrekt, vil Gadero uden beregning levere og/eller reparere vedkommende dele. Gadero vil kun afhjælpe anmeldte mangler, såfremt anmeldelse af manglerne er modtaget inden for garantifristen. Reparation af en mangel foregår således, at Gadero har valget mellem at reparere defekte dele, forny dem eller foretage omlevering af et tilsvarende produkt. Ved rettidig anmeldelse af begrundet reklamation beregnes ikke for materialer, arbejdsløn, fragt eller emballage.

Det gælder for alle produkter, at der ikke kan reklameres eller påberåbes garantibestemmelsen, hvis problemet er opstået på grund af forkert montering eller reparation, forkert anvendelse eller placering på en forkert fundering eller manglende fundering, uprofessionel vedligeholdelse og/eller brug af et forkert middel til vedligeholdelse. Det skal dreje sig om problemer med selve produktet, der ikke er forårsaget af udefra kommende årsager. Der gives ingen garanti på vedligeholdelse/maling.

Gadero har brug for tid og naturligvis også for samarbejde fra din side for at kunne udføre udbedring og/eller reparationer. Reparationer udføres af vor servicetjeneste. I de fleste tilfælde sker det hjemme hos dig. Det aftales individuelt. For at kunne påberåbe dig garantien er det vigtigt, at du kan fremvise det originale købsbevis ved reparation.

Kan problemet ikke løses eller ikke inden for en rimelig frist, vil vi i de fleste tilfælde, forudsat garantibetingelserne er opfyldt, tilbyde et erstatningsprodukt af samme type og udførelse. Måtte dette produkt ikke være til rådighed, vil Gadero så vidt muligt levere et tilsvarende produkt.

Undtagelser

Disse supplerende garantibetingelser finder ikke anvendelse på:

 • slid på dele;
 • kunststof og/eller gummidele af produktet;
 • dele, der udskiftes, som for eksempel batterier, lamper, filtre og løst tilbehør og løse dele; 
 • sårbare og skrøbelige dele som for eksempel glas og belysning;
 • naturlige produkter (såsom juletræer, færdig monterede hække, hækplanter, grønne vægge);
 • slid ved naturligt brug;
 • ved mangler, der kun har begrænset indflydelse på funktion og værdi af produktet;
 • mangler og/eller fejl som følge af forkert, sjusket eller usagkyndig brug;
 • brud eller ridser på glas;
 • ridser, skrammer og buler på/i produktet;
 • hvis skaden er dækket af indbo- eller husforsikring;
 • overdreven belastning, forkert eller unaturligt brug af produktet;
 • ved for lidt eller forkert vedligeholdelse, forurening eller brug af forkerte rengøringsmidler;
 • skade opstået som følge af force majeure;
 • skade, ikke på selve produktet, men opstået efter levering;
 • beskadigelser opstået under købers montering;
 • forkert montage, konstruktion eller installation af (dele af) produktet;
 • sammensynkning af konstruktioner;
 • skade på grund af afsmitning fra nyt eller netop behandlet træ;
 • ændringer på produktet uden aftale med Gadero;
 • minimale afvigelser i farve i forhold til tegninger og fotos;
 • produkter på udsalg;
 • hvis problemet ikke anmeldes i tide;
 • utilstrækkelig ventilation af træet;
 • problemer opstået som følge af træets natur, såsom revner i træet men i mange andre tilfælde af, at træet arbejder*.

*) Træ er frem for alt et naturprodukt. Det undergår tørke og fugt. Træ krymper i solskinsvejr i retning af årringene. Således opstår overfladerevner. Revner i træ er derfor helt normalt og skader ikke kvaliteten. Især på træpæle kan der om sommeren opstå betragtelige sprækker og revner. Sprækker op til 5% af omkredsen er ganske normalt. Gadero henviser i denne forbindelse gerne til sin hjemmeside vedrørende forklaring af træs naturlige virkning (https://gadero.dk/karakteristika-trae/).

Kontaktoplysninger på Gadero:

Vores kundeservice kan kontaktes telefonisk fra mandag til fredag fra kl. 09.00 til kl. 17.00 på 69 91 29 64.

Vi kan også kontaktes via e-mail: info@gadero.dk